RMU Banovići:Nova cisterna za gorivo

Na pogon Površinska eksploatacija uglja RMU Banovići isporučena je nova cisterna za gorivo zapremine 5.000 litara, ruskog proizvođača URAL vrijednosti od oko 175.000 KM.

Garantni rok za cisternu je 24 mjeseca od dana potpisivanja konačnog Zapisnika o puštanju u rad./Press RMU Banovići/