RMU Banovići:Saniranje Jame Omazići po planu

U proteklih sedam dana obavljeno je niz važnih radnji na saniranju Jame Omazići, iz sastava RMU Banovići.Posebno je rađeno na slijedećem:

Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 78 m navedene prostorije.

Završena je revizija DRP nove Transportne prostorije otkopnog polja Z2, a u narednim danima navedeni projekat biće poslat u FMERI na odobrenje.

U Vezno ventilacionom prekopu otkopnog polja Z4-3 vrši se dodatno zalaganje po obimu profila gdje postoje pukotine u zalogu.

Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2nastavljenisunakon ispumpavanja vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad.

Započeto je ispumpavanje vode iz otkopnog polja Z4/3 gdje se nalazi KMŠČ. Ispumpana je voda iz Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 u dužini od 85 m. Do dna sinklinale ostalo je još 95 m prostorije koja je ispunjena vodom.

Vrši se instalisanje transportnih sredstava na liniji Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ3-4, Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ5, Transportna prostorija OPZ5 na T-10 u Glavnom transportnom niskopu Zapad radi sanacije zarušenog dijelaVezno ventilacionog prekopa 1 OPZ2 .

Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami./Press RMU Banovići/