RMU Banovići:Zvanično pušteni u rad novi buldozeri

U prisustvu V.D. diektora Fadila Kudumovića, na površinskom kopu „Turija“ rudnika“Banovići, danas su zvanično u rad puštena dva nova buldozera japanskog proizvođača Komatsu, investicije vrijedne oko 1,5 miliona KM.

Ovom prilikom, u razgovoru sa prisutnima, direktor Kudumović je izjavio da je nabavka pomoćne mehanizacije od krucijalnog značaja za preduzeće, posebno u ovim otežanim uslovima u kojima se trenutno nalazi, te da su novi buldozeri preduslov za realizaciju proizvodnje u planiranom obimu.

Nabavka novih mašina posebno je važna jer se dogodila u vrijeme kada je zbog požara obustavljena proizvodnja u jami „Omazći“ i kada je kompletan teret godišnje proizvodnje prebačen na površinske kopove Rudnika.

Uključivanjem u rad novih buldozera značajno će se poboljšati uslovi na površinskim kopovima i dobrim dijelom riješiti problem nedostatka pomoćne mehanizacije, koji je u posljednjih godinu dana bio posebno izražen./Press RMU Banovići/