UO UP FBiH:Poslodavci nezadovoljni odnosom i radom vlasti

UO UPFBiH: Poslodavci nezadovoljni odnosom i radom vlasti, traže hitna rješenja za bolje poslovno okruženje i status realnog sektora

Sarajevo, 24. januar/siječanj 2023. – Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine nezadovoljni su odnosom i radom aktuelnih vlasti na državnom, federalnom i kantonalnim nivoima na provedbi reformi i donošenju sistemskih propisa čija bi primjena omogućila povećanje plaća zaposlenih u realnom sektoru, konkurentnosti privrede, zaustavljanje odlaska kvalificirane radne snage iz BiH, ali i omogućila bolji životni standard građana, zaključeno je na proširenoj sjednici Upravog odbora Udruženja poslodavaca FBiH kojoj je prisustvovalo više od 60 poslodavaca iz cijele FBiH te predstavnika akademske zajednice.

Na sastanku je naglašeno da je neophodno pojačati aktivnosti i unaprijediti saradnju sa  aktuelnim vlastima u smislu poboljšanja dijaloga među socijalnim partnerima i bržeg reagiranja i donošenja sistemskih propisa i provođenja neophodnih reformi.

„Naš prioritet i u ovoj godini je uspostava i početak rada Ekonomsko-socijalnog vijeća i donošenje fiskalnih zakona kojima će se značajno smanjiti opterećenje cijene rada. Nažalost, svjedočimo donošenju programskih i budžetskih dokumenata na svima nivoima u FBiH za 2024. godinu u kojima nisu razrađene aktivnosti i  predviđena sredstva za provedbu fiskalnih zakona,  što je jasan znak da vlasti ni u ovoj godini ne namjeravaju donijeti zakone kojima će se smanjiti porezi i doprinosi na plaće zaposlenih, urediti oblast poreza na dobit, minimalne plaće, a teška fiskalna i parafiskalna opterećenja cijene rada i dalje ostaju  najviša u Evropi. To možemo i moramo hitno mjenjati“, istaknuo je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Istaknuti privrednici, članovi Upravnog odbora, naglasili su tokom sjednice da se uvjeti za poslovanje u FBiH pogoršavaju, da kompanije iz FBiH gube konkurentnost na svjetskom tržištu te da su u naročito teškom položaju izvozno orijentirane kompanije. Poseban problem predstavlja tržište rada na čijoj liberalizaciji insistiraju poslodavci već godinama, a koje je još uvijek opterećeno sporim i neefikasnim procedurama, neusvajanjem Zakona o posredovanju u zapošljavanju, Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH i dr.

UPFBiH će nastaviti insistirati na donošenju izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, u smislu osiguranja besplatnog zdravstvenog osiguranja za sve građane FBiH, kako bi se jasno razdvojili aktivni tražioci posla od osoba koje su na biroima za zapošljavanje samo iz razloga besplatnog zdravstvenog osiguranja.

Na sastanku je istaknuta potreba što hitnijeg početka procesa reforme obrazovnog sistema u FBiH, koji u ovome trenutku ne odgovara potrebama tržišta rada, a nije riješeno ni pitanje dualnog obrazovanja ni obrazovanja odraslih.

UPFBiH insistira na što bržem uspostavljanju ekonomsko-socijalnog dijaloga i Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, jer je apsolutno nedopustivo da vlasti donose zakone i odluke koje se direktno tiču privrede i realnog sektora, a da se prethodno o tome ne izjasne socijalni partneri, poslodavci i sindikati.

UPFBiH je prije godinu i po dana dostavilo svim političkim strankama u FBiH dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti “ sa više od 40 prijedloga izmjena i dopuna zakona i novih zakona čije bi donošenje omogućio poboljšanje poslovnog ambijenta i zaustavljanje odlaska kvalificirane radne snage iz BiH.

Nažalost, iako su to obećali poslodavcima prije i nakon općih izbora 2022. godine i najavili podršku ovim prijedlozima, vlasti nisu iskoristile predložena rješenja kao barem osnovu za dogovore u rješavanju nagomilanih problema u privredi.

Sa proširene sjednice Upravnog odbora upućen je apel vlastima da što hitnije krenu sa donošenjem reformskih zakona, kako bi se poboljšao poslovni ambijent, unaprijedili tehnološki procesi, kreirala nova radna mjesta, omogućile nove investicije u savremene tehnologije, unaprijedilo kreiranje neophodnih projekata i zaustavio odlazak mladih i kvalificiranih radnika.

Ukoliko se ne donesu hitni zakoni bh. privreda gubi konkurentnost, smanjit će se izvoz, izgubiti radna mesta, što bi u ovoj godini moglo doprinijeti nastavku  iseljavanja mladih i kvalificiranih radnika i stanovništva iz BiH .

Zaduženo je rukovodstvo Udruženja da u ime svih poslodavaca u FBiH traži hitne sastanke i tematske rasprave sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima vlasti, kako bi se o spomenutim i drugim temama iz domena privrede i uvjeta poslovanja, što prije obavile neophodne konsultacije, pripremili strateški dokumenti i usvojili propisi s ciljem poboljšanja stanja./Almasa Bajrić/