UP FBiH: Primjena člana 5. stvorit će velike probleme

Sarajevo, 05. mart/ožujak 2019. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine neprijatno je iznenađeno sadržajem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koju je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku Federacije BiH, donijela Vlada FBiH.

Iako je u saopćenju Ministarstva o usvajanju Uredbe, koje je objavljeno na web stranici Vlade FBiH, navedeno „Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu”, u tekstu usvojene Uredbe objavljenom u Službenim novinama FBiH 28.02.2019. godine, u članu 5. se izričito traži javno oglašavanje, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 107. Zakona o radu FBiH.

Naime, članom 5. usvojene Uredbe nije riješeno ključno pitanje mogućnosti primjene člana 107. Zakona o radu, koji tretira otkaz ugovora o radu sa ponudom ugovora o radu sa izmjenjenim uslovima, bez provođenja javnog konkursa, nego se traži procedura javnog oglašavanja.

Iz UPFBiH ističu da će ukoliko se Uredba ne uskladi sa članom 107. Zakona o radu FBiH, javna preduzeća i preduzeća sa više od 50% državnog kapitala imati veliki problem u njenoj provedbi. Kada je u pitanju konkurentnost javnih preduzeća, od suštinske je važnosti omogućiti efikasnu fluktuaciju radnika unutar preduzeća, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. Zbog toga je neophodno pronaći rješenje koje se može primjeniti u praksi, kao što je to urađeno u zemljama regiona i većini zemalja članica Evropske unije.

Također, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH nije u izradu Uredbe uključilo poslodavce kao socijalnog partnera, što mu je bila obaveza i na svaki način je opstruiralo socijalni dijalog. Takav odnos u UPFBiH smatraju neprihvatljivim. Iz UPFBiH ističu da su do radnog teksta Uredbe došli ponajprije zahvaljujući korektnoj saradnji kabineta premijera FBiH i sekretarijatom Vlade FBiH.

Zbog toga je UPFBIH zatražilo od Vlade FBiH da hitno pristupi izmjenama i dopunama Uredbe./Mirela Haskić/