UP FBiH:Saopštenje za javnost

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH) provodi anketu Ispitivanje zadovoljstva poslodavaca primjenom novog Zakona o zaštiti na radu i potreba poslodavaca u vezi sa upravljanjem zaštitom na radu. Dio je to realizacije projekta “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu”, kojeg realizira Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

Cilj ankete je definiranje glavnih izazova i potreba koje proizlaze iz provedbe novog Zakona o zaštiti na radu FBiH i podzakonskih akata. Analiza ankete bit će dopunjena istraživanjem, koje će pružiti pregled trenutnog stanja u pogledu zaštite na radu, uključujući najnovija dostignuća, usklađenost sa međunarodnim i EU standardima, kao i nedostatke nove zakonske regulative.

Kako navode u saopćenju za javnost, u isto vrijeme anketa će se baviti glavnom vrstom podrške kroz obuku i savjetovanje koja je potrebna kompanijama da bi uskladili svoje poslovanje sa novim zakonom. Rezultati ankete će poslužiti kao osnova za prilagođavanje usluga obuke i savjetovanja od UPFBiH.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić kaže da anketom žele dobiti direktne odgovore od poslodavaca, koje novi Zakon o zaštiti na radu FBiH obavezuje na primjenu njegovih odredbi, o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju u realizaciji Zakonom predviđenih rješenja.

“Rezultati Ankete će nam poslužiti kao osnova da kreiramo prijedloge rješenja u cilju poboljšanja mjera zaštite na radu, ali i da utvrdimo koje su to oblasti i sektori u kojima je poslodavcima neophodna stručna obuka i dodatno savjetovanje. Poslodavcima je sigurnost na radu vrhunski prioritet. Kroz dobra, kvalitetna i provodljiva zakonska rješenja ćemo osigurati provedbu tog zakona, sve u interesu zaposlenika, poslodavaca i društva u cjelini. Koristim priliku da još jednom pozovem poslodavce da popune anketu i tako doprinesu unapređenju zakonske regulative, u oblasti zaštite na radu u FBiH”, kaže Nenadić.

Anketu je moguće preuzeti i popuniti na linku.

U okviru projekta “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu” bit će razvijen i sveobuhvatni trening te integriran u help desk, koji će kompanije na početku koristiti za pristup obuci. Taj help desk će biti platforma na kojoj će biti dostupne korisne informacije, alati i smjernice o tome kako što bolje uskladiti poslovanje sa standardima zaštite na radu.

“Projekt se provodi u okviru Projekta “EU4Business Recovery”, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka a provode GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19”, navode iz Udruženja poslodavaca u FBiH./A.Bajrić/