UPFBiH–MMF:Šansa za napredak je razvoj realnog sektora

Sarajevo, 9. decembar/prosinac 2022.- Jedina šansa za napredak Bosne i Hercegovine je ubrzan razvoj realnog sektora i u tom smislu je neophodno što prije provesti struktralne reforme koje će unaprijediti poslovni ambijent i privući strane investitore, istaknuto je na sastanku predstavnika Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodila Alina0 Iancu, šefica Misije MMF za BiH.

Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH predstavio je ključne aktivnosti koje provodi Udruženje u cilju rasterećenja cijene rada i poboljšanja poslovnog ambijenta.

„UPFBiH je blagovremeno pripremilo prijedloge izmjena oko 40 propisa koji imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH generalno. Od novih vlasti na svim nivoima tražimo rasterećenje cijene rada i provođenje seta mjera sa ciljem zadržavanja radnika u BiH, ali i liberalizacije tržišta radne snage. Za poslodavce je prioritet i donošenje seta zakonskih rješenja koja trebaju doprinijeti razvoju I privlačenju stranih investicija u BiH. Insistiramo da donošenju mjera koje će eliminirati sivo tržište, koje je postalo ozbiljna nelojalna konkurencija legalnom poslovanju, jer je značajan broj radnika zaposlen upravo na sivom tržištu“, naglasio je Smailbegović.
Također je naglasio insistiranje poslodavaca na uvođenju dualnog obrazovanja u FBiH i što hitnijem usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada.

Na sastanku je razgovarano o potrebi reforme sistema zdravstvenog i socijalnog osiguranja, jer je zajednička ocjena da model koji se primjenjuje u BiH nije dobar, potiče sivu ekonomiju, zamagljuje sliku stanja na tržištu rada, otežava planiranje…

UPFBiH očekuje praktične preporuke novim vlastima, ali i konkretnu podršku u jačanju kapaciteta za razvoj malih i srednjih preduzeća i generalno unapređenju poslovnog ambijenta u BiH./Almasa Bajrić/