UPFBiH: Poziv bankama da ne povaćavaju kamate

Sarajevo, 06. maj/svibanj 2020. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine posljednjih dana obaviješteno je od određenog broja članica da su im poslovne banke sa kojima sarađuju najavile povećanje kamata u narednom periodu. U Udruženju poslodavaca FBiH smatraju da je, ukoliko su ove informacije tačne pa čak i ukoliko je ta opcija navedena u ugovorima koje banke imaju sa privrednim društvima,povećanje kamata sasvim neprimjereno.

„Najava povećanja kamata na postojeće kredite kompanijama je neprihvatljiva i nekorektna. U uslovima kada kompletna svjetska pa tako i bosanskohercegovačka privreda trpi stravične posljedice krize izazvane pandemijom koronavirusa, pokušaj pojedinih banaka da povećanjem kamata sačuvaju ionako visoke bankarske profite, u potpunosti zanemarujući interese klijenata, smatramo neprihvatljivim“, ističu iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Iz UPFBiH još jednom naglašavaju da u uvjetima krize svi moraju preuzeti svoj dio tereta kako bi se kriza što bezbolnije prevazišla pa tako i banke.

„Od banaka u narednom periodu očekujemo da pokažu malo više društvene odgovornosti u smislu očuvanja radnih mjesta i privrednih subjekatakoji su njihovi najznačajniji klijenti. Također očekujemo da u prvom planuposlovanja banaka bude opštedruštveni interes, a ne briga za vlastiti profit“, naglašavaju iz UPFBiH.

Iz UPFBiH će pratiti situaciju sanajavljenim povećanjem kamata te ukoliko do toga dođe, bit će zatražena intervencija nadležnih institucija i o tome će obavijestiti javnost./Almasa Bajrić/