UPFBiH traži hitno rješenje problema samoizolacije

Sarajevo, 04. novembar/studeni 2020. –Nakon što je javno zatražilo provjeru navoda, Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nezvanično jeiz kantonalnih inspekcijapotvrđeno da u značajnom broju slučajeva kantonalni sanitarni inspektori nisu izdavali naloge za samoizolaciju osobama zaraženim koronavirusom ili onima koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, nego ih upućuju ih kod ljekara da otvore redovno bolovanje.

„Rečeno nam je da je uzrok tome nekoordiniran rad između kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i kantonalnih inspekcija. Također, imamo informacije od naših članica da je ova pojava najprisutnija na području Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona“, kažu u UPFBiH.

Iz UPFBiH ovakvo postupanje sanitarnih inspektora smatraju neprihvatljivim jer kada sanitarni inspektor izda rješenje o samoizolaciji, teret odsustva radnika sa posla snosi država. A kada ljekar izda rješenje o bolovanju, teret plaćanja bolovanja plaća poslodavac.

„Pozivamo vlade i krizne štabove kantona u FBiH da što prije adekvatno reagiraju i riješe ovaj problem. Nije nam jasno kako će retroaktivno riješiti problem osoba koje nisu dobile rješenja o samoizolaciji, nego su bili upućeni na bolovanja, ali je to pitanje kojim se moraju pozabaviti što prije“, ističu u UPFBiH.

Kao poseban problem navode činjenicu da su se osobe kojima sanitarna inspekcija nije naložila samoizolaciju, nego su bili na običnom bolovanju, mogle neometano kretati i dolaziti u kontakt sa nezaraženim osobama. Tako da se i to mora uzeti u obzir kada se razmatra pogoršanje epidemiološke situacije i drastičan rast broja zaraženih osoba u cijeloj FBiH.

„Apelujemo da vlade i krizni štabovi kantona što prije poduzmu adekvatne mjere i riješe ovaj problem u cilju zaštite života i zdravlja radnika, ali i svih građana FBiH“, kažu u UPFBiH./Almasa Bajrić/