UPFBiH: Vlade KS subvencionira plaće firmama drugih kantona…

Sarajevo, 04. juni/lipanj 2020. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku Vlade Kantona Sarajevo kojom je usvojena inicijativa UPFBiH kojom se tražilo da se pravo na subvencioniranje dijela plaće proširi i na privredne subjekte koji imaju sjedište u drugim kantonima, a poslovne jedinice u KS, odnosno, za radnike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona Sarajevo.

„Pozdravljamo usvajanje Uredbe Vlade Kantona Sarajevo, kojom je uvažena naša inicijativa da se subvencioniraju plaće i kompanijama koje imaju sjedišta u drugim kantonima, a na području KS poslovne jedinice. Na ovaj način se dovode u ravnopravan položaj prvenstveno uposlenici, ali i kompanije iz cijele FBiH.

Usvajanjem ove Uredbe, Vlada KS je dala značajan doprinos očuvanju radnih mjesta, ali i pomogla značajnom broju kompanija u prevazilaženju krize izazvane pandemijom koronavirusa“, ističu iz UPFBiH./Almasa Bajrić/