Upravljanje lošim potraživanjima u bankarskom i finansijskom sektoru

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u četvrtak–6 jula u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom PricewaterhouseCoopers (PWC) d.o.o.uspješno organizovalospecijalistički seminar na temu „Upravljanja lošim potraživanjima u bankarskom i finansijskom sektoru te kupoprodaje plasmana banakakako bi se lokalni bankarski i finansijskisektor upoznao sa najnovijim zahtjevima i standardima u EU vezanim za upravljanje lošim potraživanjima te pripremio za primjenu ovih standarda na lokalnom nivou.

Seminaru je prisustvovalo 30učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija/fondacija, lizing kompanijai međunarodnih finansijskih institucija.Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije PWCiz BiH i Srbije sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvomu savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, restrukturiranja, upravljanja lošim potraživanjima, i rješavanja loših potraživanja kroz projekte i rad u bankarskom i finansijskom sektoru u Zapadnom Balkanu i Evropskoj uniji.

”Upravljanje lošim potraživanjima ima ključnu važnost za banke i finansijske institucije. Kvalitetno upravljanje lošim potraživanjima osigurava finansijsku stabilnost kako banaka i finansijskih institucija tako i tržišta na kojem oni posluju, umanjuje rizik kapitalne neadekvatnosti, smanjuje šansu za narušavanje likvidnosti u bankama i finansijskim institucijama te štiti finansijske institucije od reputacijskog rizika. Da bi efikasno i pravovremeno upravljale lošim potraživanjima, banke i finansijske institucije pripremaju strategije za upravljanje istim. Ove strategije uključuju uspostavljanje jasnih politika i postupaka za upravljanje lošim potraživanjima, analizu kreditnog rizika prilikom odobravanja kredita, praćenje potraživanja, izvršavanje pravnih mjera i suradnju s naplatnim agencijama.

UPRMBiH u skladu sa svojim planom rada će nastaviti sa organizacijom stručnih edukativnih seminara i radionica kako bi doprinijeli boljoj pripremi cjelokupnog BiH bankarskog i finansijskog sektora za implementaciju i primjenu nadolazećih standarda i regulative na lokalnom nivou.”- izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH./Tim za medije/