Vega-Mix Sanitacija stiže svuda

U ovo vrijeme opasnosti od epidemije korona virusa, Vega-Mix Sanitacija obavlja sve dezinfekcione poslove.

Ovih dana uspješno su izveli protuepidemijske dezinfekcije prostora Univerziteta u Tuzli, Vatrogasnu jedinicu Živinice, JP Vodovod i kanalizaciju Živinice i druge objekte.

“Ovim putem želim se zahvaliti našim uposlenicima koji zadnjih dana vrijedno i predano rade pružajući sanitarno-ekološku zaštitu našem građanstvu. Naša snaga je njihova hrabrost!Čuvajte svoje i tuđe zdravlje, molimo vas vodite računa”, kaže nam menadžerka Vega- Mix Sanitacije Enida Aljić.

Firme, ustanove i drugi subjekti mogu se javiti na brojeve telefona, kako bi probleme dezinfekcije na vrijeme riješili: 035/310-561 ; 035/310-562