Wigemark i ambasadori podržali „inicijativom 20+5+6“

Sarajevo, 21. maj/svibanj 2019. – Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović i direktor UPFBiH Mladen Pandurević održali su sastanak sa H.E. Lars-Gunnar Wigemarkom, šefom Delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ambasadorima zemalja članica EU akreditiranim u BiH.

Smailbegović i Pandurević su upoznali ambasadora Wigemarka i ambasadore zemalja članica EU sa „inicijativom 20+5+6“, odnosno, setom pet hitnih izmjena i dopuna zakona te izmjenama i dopunama i prijedlozima novih 20 zakona, kao i šest inicijativa koje je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo Udruženje poslodavaca s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

Ambasador Wigemark i ambasadori zemalja članica EU dali su punu podršku ovim reformskim inicijativama UPFBiH koje su ključne za brži i efikasniji ekonomski razvoj BiH.

Također, ambasadori su na sastanku istaknuli da očekuju od predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da daju maksimalan doprinos provedbi reformi i da se u tom procesu rukovode općim i zajedničkim, a ne uskostranačkim, dnevnopolitičkim ili ličnim interesima./Mirela Haskić/