Amela Mehmedović:Neka najbolji pobijedi

„Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što biram da postanem“. Ništa se ne dešava slučajno i ništa ne možemo zanemariti. Uspjeh ne zavisi samo od nas samih, on je satkan od onih faktora koji nas dovode do njega…

Zovem se Amela Mehmedović. Po zanimanju sam magistar pedagogije. Dvadeset pet godina radim u obrazovanju, a od 2014.godine obavljam funkciju direktora JU OŠ “Đurđevik”. Predsjednik sam Gradskog i član Kantonalnog aktiva direktora osnovnih škola TK. Učestvujem u mnogim projektima na poboljšanju uslova života i rada građana.

Moj put u borbi za bolju budućnost krenuo je od nesebične potrebe da pomažem drugima, a onda sam uvidjela da mnogo više mogu učiniti za društvenu zajednicu sa najboljim timom SBB-a Živinice u kojem aktivno radim za dobrobit svih građana. U januaru 2018. godine izabrana sam za Kantonalnu predsjednicu foruma žena SBB TK.

Poštovani prijatelji, ove godine sam nositeljica liste za Lokalne izbore SBB grada Živinice. Na SBB listi za Gradsko vijeće se nalazi 35 časnih ljudi koji žele pomoći građanima i gradu Živinice u svim segmentima življenja.

Prijatelji, ove godine izađite na Lokalne izbore i podržite one za koje smatrate da mogu najviše pružiti nama i našoj budućnosti…
Neka najbolji pobijedi!