Enes Avdić:Preko trnja do uspjeha

Na predstojećim izborima 15.novembra, pod rednim brojem 3.nalazi se kandidat za Gradsko vijeće Živinice iz reda GO SDP Živinice, Enes Avdić.Predstavljamo vam ovog uspješnog čovjeka, koji je uporan, vrijedan, nepokolobljiv i nikada ne odustaje od svojih ciljeva!

Enes Avdić, diplomirani inženjer geologije.Rođen 1975.godine u Kladnju.Zaposlenik sam Rudnika Kreka u Tuzli.Dobitnik sam jednog od najvećih priznanja Univerziteta u Tuzli”Bronzana plaketa Univerziteta, za ostavreni uspjeh tokom studiranja.Demobilisani sam borac Armije BiH, stalni sudski vještak za područje Federacije BiH, potpredsjednik Gradske organizacije SDP Živinice.

Oženjen sam i otac troje djece, dijete sam iz radničke porodice, veoma rano sam ostao bez oca, borio se kroz život kako sam znao i mogao, ali uvijek hrabro, pošteno i dostojanstveno.Sve što sam postigao u životu, na najteži mogući način, rezultat je isključivo mog truda i rada.

Bez obzira na sve poteškoće kroz koje sam prolazio u životu, nikada nisam odustao, niti izgubio nadu da će moj trud i rada dati željeni rezultat.Na takav način postavljam stvari i u politici. Izabrao sam SDP BiH, mada svjestan da u vrijeme prenaglašenih nacionalnih politika predstavlja teži politički put, ali jedini pravi. Smatram da je jak SDP = jaka BIH, jer su temelji moderne Bosne i Hercegovine postavljeni na principima ravnopravnosti svih naroda i građana, koji su zagarantovani i Statutom SDP BiH.

Nisam čovjek koji daje olako obećanja, i ne obećavam ništa spektakularno, jer su mnogi obećali prije mene i uglavnom slagali. Ja jedino obećavam da ću biti istinski predstavnik naroda i da ću zastupati isključivo interes građana.

Sav svoj politički angažman sam usmjerio u borbu za prava običnog čovjeka, protiv “kreme i elite” i “nedodirljivih”, za jednaka prava svih nas. Želim se boriti protiv korupcije, nepotizma i kriminala, za duštvo u kojem će živjeti naša djeca i neće prolaziti ono kroz što je prošla većina nas u životu.
Zato budimo ono što jesmo, bez strahova i predrasuda, bez odustajanja , borimo se svi za Grad ljubavi, prosperiteta, suživota i tolerancije, jer jedino jedinstveni možemo naprijed.