Zajedničko saopštenje 4 stranke:Farsa u izvedbi živiničkog SDA se nastavlja

Iako smo nakon četiri i po mjeseca od lokalnih izbora, jedina lokalna samouprava u državi u kojoj nije izabran predsjedavajući Gradskog vijeća, a imamo gradonačelnika, jedinog u državi, koji i nakon šest mjeseci od javne rasprave kasni sa prijedlogom Budžeta, to nije dovoljno.

Za ponedjeljak, 05.04.2021.godine zakazuju se dvije sjednice Gradskog vijeća i to sjednica na kojoj će se raspravljati o Budžetu i nastavak konstiruirajuće.U svim normalnim državama konstituirajuća sjednica bi prethodila drugoj sjednici, jer svugdje organ vlasti ima rukovodstvo koje je odgovorno pri donošenju odluka.U Živinicama nije tako.Nastavak konstiruirajuće sjednice zakazan je za 15,00 sati, a sjednica na kojoj je prijedlog Budžeta je u 10,00 sati, dakle pet sati ranije.

SDA, kao stranka sa najviše mandata u Gradskom vijeću i gradonačelnikom ima obavezu prema građanima da uspostavi normalan način funkcionisanja zakonodavne vlasti jer je Gradsko vijeće jedini put da se interesi i zahtjevi tih građana čuju.Predlažemo da,ako SDA sa 12 vijećnika,ne može da riješi pitanje izbora predsjedavajućeg i zamjenika GV, obavijeste javnost o tome.

Naša je dužnost da upoznamo građane da je zakazivanje sjednice sa jednom trećinom vijećnika bez izabranog predsjedavajućeg Vijeća kršenje člana 65.Poslovnika o radu Gradskog vijeća i odluke donesene na takvim sjednicama ne mogu biti pravosnažne.

Pozivamo gradonačelnika da preuzme odgovornost i da u skladu sa Zakonom i Statutom Grada proglasi Budžet jer je zakonski rok istekao 31.03.2021.godine.Ovakva predstava za javnost u režiji pobjedničke stranke na lokalnim izborima 2020.godine je nezapamćena u istoriji Živinica pa i šire.

/U potpisu predsjednici GO SDP Amila Hodžić,  predsjednika Kluba vijećnika u GV GS Živinice  Mujo Muratović, GO SBB BiH Amela Mehmedović i GO PDA BiH Said Muhić/