Glas naroda BiH-nova politička partija

Na političkoj sceni Grada Živinice i BiH osnovana je nova stranka, pod nazivom“Glas naroda BiH“.Osnivačka Skupština održana je 23.oktobra, a za predsjednika je izabrana Amra Mrkić, menadžer kompanije „Mrkić“doo Tuzla.

Na Skupštini su za podpredsjednike izabrani Nadina Mahmutbegović-dipl.ing građevine,Armina Forčaković dipl.ing poljopirvrede, Sedina Čaušević-student medicine,, dok je za sekretara izabrana Nedžada Aljić, saobraćajni tehničar.
Članovi Predsjedništva stranke „Glas naroda BiH“ postali su Lejla Memagić Hamza-mr.ekonomije, Taiba Selimović-dipl.ecc,Meris Tursunović student medicine, Hamza Pepić-student ekonomije i Mirela Zehić-gimnazijalka.

Prva predsjednica stranke „Glas naroda BiH“Amra Mrkić se uključila u ovu političku partiju kako bi dala svoj doprinos boljitku života u našoj državi i tim povodom kaže:

„Kao prvi želim se zahvaliti na ukazanom povjerenju što sam izabrana za predsjednicu ove političke partije.Osnovni razlog što sam se uključila po prvi puta u političke aktivnosti je opće nezadovoljstvo stanjem u BiH.Moramo zaustaviti odlazak mladih u inozemstvo.I sama sam osjetila šta znači biti nezaposlen, jer sam na posao čekala 10 godina i kada sam shvatila o čemu se radi osnovala sam vlastitu kompaniju, tako da nastojim ovdje ostati i uključiti se u politički život, kako bi doprinijela da se zaustavi odliv mladih ljudi sa svojih vjekovnih ognjišta.Poznato je da danas partije zapošljavaju, umejsto da to ide zakonitim putem kao u svim modernim i demokratskim zemljama.Daleko smo od toga i mi mladi moramo u što većem broju uključiti se u počlitički život, kako bi promjenili nepovoljno stanje“, rekla nam je Amra Mrkić i pozva građane da se uključe u ovu političku partiju.

Svi oni koji žele priklljučiti se novoj političkoj partiji „Glas naroda BiH“ mogu to učiniti posjetom kancelariji na Gradskom bulevaru-Ulica 25.novembar broj 109 Živinice./Š.G./