GO SDP:Novo rukovodstvo Foruma mladih

U nedelju, 22.avgusta, u prostorijama crvenog križa održana je Izborno izvještajna konferencija Foruma mladih SDP Živinice, na kojoj su prisustvovali delegati iz svih osnovnih organizacija sa područja Grada Živinice.

Cilj konferencije bio je rekonstituiranje Foruma mladih i izbori za Izvršni odbor.Mandat u Izvršnom odboru u narednom periodu dobili su slijedeći delegati:Tarik Kudić,Ansela Alimanović,Adnan Kamberović,Almina Klapić,Sead Taletović,Toni Tadić,Irhad Šišić,Dejan Barišić,Nijaz Halilović,Fuad Butković,Amina Nišić,Aldin Jašarević i Nermin Salihbegović.

Članovi Izvršnog odbora FOM SDP Živinice su u srijedu, 25.avgusta, u kancelariji SDP-a održali konstituirajuću sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda i to izbor rukovodstva.

Nakon završenog javnog glasanja za novog predsjednika izabran je Tadić Toni, a za potpredsjednike Irhad Šišić, Ansela Alimanović i Adnan Kamberović.Pozicija sekretara pripala je Tariku Kudiću./Tim za medije/