Građani Živinica udišu najzagađeniji zrak u TK  

Pokazala je to zvanično objavljena “Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica” koju je uradio Centar za ekologiju i energiju Tuzla na osnovu ocjene stanja kvalitete zraka u periodu 2016-2019.godine.Za ocjenu stanja kvalitete zraka korišteni su podaci dobiveni od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.
Ciljni polutanti koji su bili predmet analize su: SO2, PM2.5, NO2 i O3.

U zaključku Studije između ostalog stoji:

“Na temelju analiziranih podataka može se zaključiti da Živinice imaju najlošiju kvalitetu zraka, odnosno ne postoje niti se preduzimaju djelotvorne mjere za znatnije poboljšanje kvalitete zraka”.

U Studiji između ostalog još stoji:

“Na osnovu analize rezultata izmjerenih koncentracija čestica PM2,5 za period od 2016 – 2019. godine na svim mjernim stanicama je evidentirano prekoračenje propisane granične vrijednosti što u konačnici može ozbiljno narušiti zdravlje ljudi. Visoke koncentracije ovih materija su prisutne tokom ljetnog i zimskog perioda.
Do znatnog povećanja prisustva zagađujućih materija u zraku dolazi u sezoni grijanja, te se stoga preporučuje zabrana koristenja uglja u individualnim ložištima i kotlovnicama. Neophodno je uspostaviti niske zone emisije i povećati broj zelenih površina”.

Ovakva situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost za zdravlje naših sugrađana, posebno zbog činjenice da vlast ne poduzima nikakve djelotvorne mjere da se ovaj problem riješi, tako da se stanje iz godine u godinu pogoršava, a građani Živinica to svakodnevno osjećaju i na vlastitoj koži, posebno u jutarnjim i večernjim satima./Prilog slika ispod teksta/

Vlasti u našem gradu ne poduzimaju nikakve konkretne mjere da se problem zagađenja zraka ublaži, osim što već godinama u predizbornim kampanjama obećavaju rješavanje ovog problema.

Istovremeno, godinama se zanemaruju jednostavne, pristupačne i učinkovite mjere poput ozelenjavanja gradskih javnih površina, posebno sadnja drveća, kojim se ne samo ublažavaju posljedice zagađenja zraka nego i generalno sve veće posljedice globalnog zagrijavanja.

Naša vlast, na žalost ovom pitanju ne posvećuje nikakvu pažnju tako da je u zadnjih 5 godina više stabala uništeno nego zasađeno u gradskoj zoni, a na površine gdje je pravilima struke predviđeno blokovsko zelenilo grade se nove zgrade, čime se trajno remeti i ugrožava životni ambijent naših građana.

Gradski odbor Naroda i pravde ovim putem (obzirom na činjenicu da nismo dio izvršne i zakonadavne vlasti) predlaže neke od mjera koje se mogu preduzeti odmah a čiji će se efekat pozitivno odraziti na poboljšanje kvaliteta zraka i kvaliteta života naših građana:

– Već ovog proljeća organizirati akciju sadnje stabala i uređenja svih zelenih površina uključujući i školska dvorišta i slobodne površine ispred stambenih blokova u gradu.
– Sa viših niovoa, ali i preko Budžeta grada osigurati sredstva za projekte utopljavnja stambenih zgrada čime će se poboljšati energetska efikasnost, što će građanima ujedno smanjiti troškove grijanja,
– Informisati građane o stanju zagađenosti zraka preko lokalnih medija, posebno izdati upozorenje kada je zrak posebno zagađen i u kategoriji vrlo nezdravog i opasnog.

Za sve one koji žele biti informisani, stanje zagađenosti zraka svakodnevno mogu pratiti na linku Svjetskog indeksa kvaliteta zrakahttps://waqi.info/hr/#/c/44.566/18.615/10.3z  koji prikazuje indeks zagađenja zraka (što je prikazani indeks veći to je zrak zagađeniji).

Kao primjer, prikazani su podaci zagađenosti zraka 12.3.2022.u 21h./Priloog slika ispod teksta/.

Gradski odbor Naroda i Pravde Živinice poziva gradsku vlast da konačno krene u trajno rješenje pitanja grijanja gradske zone čime bi se emisija štetnih gasova znatno smanjila, a time poboljšao kvalitet života građana.

Imamo pravo na čist zrak!/Gradski odbor NIP Živinice/