IZBORI 2022:Jasna Rahimić /NIP/

Dragi prijatelji,
Ovim putem želim da Vas obavijestim, da ću na predstojećim Općim izborima u oktobru 2022. godine biti kandidat na Listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred političke organizacije Narod i Pravda, na rednom broju 11.

Za Vas, koji me ne poznajete lično, istaći ću par informacija o sebi.

Rođena sam u Tuzli, 30. septembra 1988. godine. Po struci sam magistra farmacije, doktorantica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, zaposlena u JU MS Hemijskoj školi Tuzla, udata imam dvoje djece.

Obrazovanje mladih mora biti u fokusu djelovanja vlasti.
Zalagaću se za depolitizaciju u obrazovanju i kurikularni pristup usmjeren na ishode učenja koji, u konačnici, omogućavaju da mladi ljudi, nakon završetka obrazovanja, steknu potrebna funkcionalna i primjenjena znanja koja će garantirati njihovu konkurentnost na tržištu rada kako u zemlji, tako i van nje. Borba za nova radna mjesta do kojih se dolazi na bazi kompetentosti, a ne nepotizma i kriminala, će, također, biti u fokusu mog djelovanja.

Neizostavno, zalagat ću se za prava žena, prije svega žena porodilja, kao i njihovu zastupljenost u javnom sektoru.

Moja sfera interesovanja će biti zalaganje za prava osoba sa poteškoćama u razvoju, pogotovo kvalitetnija rješenja u njihovom obrazovanju.

Također, zalaganje za brigu o penzionerima, te bolja institucionalna rješenja starih i iznemoglih lica, staviti u fokus i prioritete nove vlasti.

Naravno, zalagat ću se za bolje plate u obrazovanju i za vraćanje odgojne komponente u školama, za bolje zdravstvo, bolji standard zaposlenih.

Uvjerenja sam, da treba raditi na stvaranju ambijenta za investicije i nova radna mjesta, a što bi sve zajedno doprinijelo ostanku mladih ljudi u našoj domovini.
Ukoliko se odlučite ukazati mi povjerenje, označite broj 11 na Listi kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona.