IZBORI 2022:Nurdin Ćehajić SBB

Dragi prijatelji, kolege, bivši učenici i studenti,

Želim Vas obavjestiti da sam na predstojećim Općim izborima 2022. godine kandidat za Parlament Federacije BiH na listi SBB-a pod rednim brojem 3.

Za one koji me ne poznaju:

Rođen sam 26.02.1972. godine u Živinicama. Oženjen sam i otac troje djece.

Po zanimanju sam doktor tehničkih nauka iz oblasti energetike. Posjedujem položen stručni ispit za službenika organa uprave i službi za upravu i imam položen stručni ispit iz struke mašinstva.

Poznajem engleski jezik – nivo B1. Osposobljen sam za korištenje računarskih programa: MS Office, AutoCad, CATIA, ADINA, Fortran 77, SolidWorks, SolidCAM i Mach3.

Radno iskustvo sam sticao radeći u nekoliko privrednih subjekata i kao profesor u srednjem i visokom obrazovanju. Učestvovao sam u izradi većeg broja projekata, studija i elaborata i autor sam preko 20 naučnih i stručnih radova. Član sam Udruženja termoenergetičara BiH.

Pored profesionalnog radnog angažmana kroz dosadašnji društveno – politički angažman mogu reći da poznajem nadležnosti i organizaciju zakonodavnih i izvršnih nivoa vlasti, a što je preduslov da se kandidiraju i realizuju projekti, donesu novi ili izmijene postojeći zakonski i podzakonski propisi.

U fokusu mog budućeg djelovanja će biti:

– zaštita domaćih proizvođača i radnih mjesta, kroz ukidanje i smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta donošenje propisa za olakšanje izvoza domaćih proizvoda

– suzbijanje sive ekonomije, smanjenje troškova javne uprave i usmjerenje tih sredstava u rast ulaganja u privredu iz domaćih izvora

– stvaranje ambijenta za privlačenje direktnih stranih investicija

– korištenje ljudskog i materijalnog potencijala naših građana u dijaspori

– reforma obrazovanja i povezivanje srednjeg i visokog obrazovanja i naučnih ustanova sa privredom, te podizanje nivoa znanja i kompetencija naših učenika i studenata. Paralelno ulagati u opremanje škola, fakulteta, naučnih ustanova i u podizanje standarda nastavnika i saradnika

– povećanje izdvajanja za nauku na 1% GDP-a

– izgradnja putne infrastukture i povezivanje svih većih gradova međusobno i sa Sarajevom

– izgradnja komunalne infrastrukture (voda, kaalizacija, deponije otpada i dr.)

– toplifikacija Živinica i drugih gradova iz postojećih termoenergetskih postrojenja ili izgradnja novih energetskih postrojenja na mjestu potrošnje toplotne energije

– izgradnja novih energetskih objekata za proizvodnju električne i toplotne energije na ugalj i obnovljive izvore energije (sunce, vjetar, biomasa, geotermalna i dr.)

– donošenje i sprovođenja mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, industriji i transportu

– donošenje mjera za zaštitu okoliša

– razvoj svih vrsta turizma (seoskog, agroturizma, biciklističkog, avanturističkog, gastro turizma i dr.)

– povećati izdvajanja za sport i kulturu kako se ne bi dozvolilo da repezentativac ili reprezentativka ili reprezentativna selekcija nema mogućnost za dostojanstvene pripreme i odlazak na regionalna, evropska ili međunarodna takmičenja

– poticati izradu projekata za povlačenje sredstava iz IPA fondova

– donošenje propisa koji će poboljšati sistem socijalne pomoći, stambene politike za mlade, korištenja lokalnog zemljišta, izgradnje lokalnih postrojenja za proizvodnju energije, unapređenje lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti

Poruka biračima izborne jedinice 404 (Živinice, Banovići, Kladanj, Kalesija, Sapna i Teočak):

Pozivam sve birače da na osnovu stručnih kompetencija, moralnih vrijednosti i dosadašnje saradnje sa kandidatima, daju povjerenje onim kandidatima koji će ih moći adekvatno zastupati, vodeći računa da Živinice i ostale općine na osnovu ljudskog potencijala, resursa koji se eksploatišu i vrijednosti finansijskih sredstava koja unose u razne Budžete zaslužuju bolji tretman od viših nivoa vlasti.

Ukoliko meni date Vaše povjerenje, to mi je ne samo nagrada za dosadašnji rad, saradnju, razumijevanje i solidarnost, već i obaveza da to sve podignem na viši nivo.

Naš glas je naša moć. Izađimo na izbore. Birajmo život dostojan čovjeka i bolju budućnost.