KO SDP BiH Tuzla-Saopštenje za javnost

Jučer je u Sarajevu potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Međunaordnog rezidualnog mehanizma za preuzimanje podataka iz osuđujućih presuda.
“Ovom prilikom imao sam čast susresti se i razgovarati sa Sekretarom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, gospodinom Abubacarr M. Tambadouom kojem sam se lično zahvalio na učinjenom naporu i s njihove strane u pogledu rješavanja ovog važnog pitanja.
Potpisivanjem ovog memoranduma, konačno su stvoreni uslovi da podaci za lica koja su pravomoćno osuđena od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma, budu unesena u krivičnu evidenciju u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to do sada nije bila praksa, jer lica osuđivana za ratni zločin od strane ovih najviših međunarodnih sudskih instanci nisu bila evidentirana kao osuđenici u krivičnoj evidenciji u Bosni i Hercegovini.
Ovo znači da će Registrar Mehanizma u narednom periodu Ministarstvu pravde BIH dostavljati podatake iz pravomoćnih osuđujućih presuda, a Ministarstvo pravde nadležnim entiteskim ministarstvima unutrašnjih poslova i Policiji Brčko distrikta, čija će obaveza biti da poduzmu potrebne mjere kako bi osigurali da podaci budu uneseni u krivičnu evidenciju u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.
Zaista ne želim kritikovati ranije vlasti u Bosni i Hercegovini niti ulaziti u razloge zbog čega ovo do sada nije učinjeno ali smatram da je danas ipak napravljen jedan važan iskorak za vladavinu prava i pravni sistem u Bosni i Hercegovini. Mnoge pozitivne stvari nastavljamo i dalje raditi, a sve u interesu Bosne i Hercegovine”, naveo je Elvir Mahmuzić, zamjenik ministra pravde BiH.
/ Služba za informisanje KO SDP BiH Tuzla/