KO SDPBiH Tuzla:Saopćenje za javnost

-Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla održao okrugli sto na temu, „Saradnja SDPBiH sa nevladinim organizacijama“

Savjet za organizaciono statutarna pitanja i razvoj Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla održao je 10.05.2022. okrugli sto na temu, „SDP BiH i nevladine organizacije u procesu demokratizacije i reintegracije bh. društva i države“.

Na samom početku Okruglog stola prisutne je pozdravio Dževad Hadžić, Predsjednik Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla, koji je u svom obraćanju dao osvrt na aktuelno društveno-političko stanje u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Posebno je ukazao na obavezne aktivnosti svih organa, organizacija i članova SDP BiH koje se očekuju u predizbornoj i izbornoj kampanji za predstojeće Opće izbore u BiH 2022. godine.

Uvodničari su bili profesor Edhem Muftić, doktor socioloških nauka; Zlatko Dukić, novinar i analitičar, predsjednik SABNOR-a TK i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.

Imajući na umu da organizacije civilnog društva trebaju biti neovisne od politike i da trebaju biti korektiv vlasti, govornici su rukovodeći se tom tezom, dali stručni i iskustveni osvrt o mogućnostima uloge organizacija civilnog društva u procesu demokratizacije bosansko-hercegovačkog društva.

Naglašena je važnost civilnog društva u demokratijama i istaknuta njihova uloga u saradnji sa politikom, a konkretno je naglašena uska povezanost antifašističkog pokreta i socijaldemokratije i potreba konstantne borbe protiv fašizma, koja je jasno naglašena u djelovanju SDP-a.Nakon uvodnih izlaganja otvorena je rasprava u kojoj je učestvovao veliki broj prisutnih članova SDP BiH koji su davali komentare, mišljenja i sugestije, a koji se odnose na obavezu SDP BiH koji u narednom periodu, na razne načinetreba davati puni doprinos u procesima demokratizacije i reintegracije bh društva i države.

Takođe se nametnula potreba da SDP u narednom periodu organizira seriju okruglih stolova na kojima treba govoriti o temama od društvenog značaja./Služba za informisanje/