Naša stranka:Održan promotivni štand

Iz dana u dan pojačava se intenzitet predizbornih aktivnosti političkih partija i pojedinaca , a sve u skladu s poduzetim mjerama kriznih štabova u vezi s pandemijom COVID-19.

GO Naša stranka organizovala je Štand prezentaciju, na koji način su kandidati ove partije za Gradsko vijeće Živinice razgovarali sa prolaznicima.Nudili su promotivni materijal i upoznavali ih sa programskim ciljevima i zadacima Naše stranke.

„Pripremili smo promotivni materijal, postavljamo bilborde u nadi da nećemo proći kao neke druge partije kojima se skidaju i bacaju slike kandidata za Gradsko vijeće.Želimo građane upoznati sa našim programskim ciljevima, nadamo se da će prepoznati kvalitete naših kandidata i da ćemo postići dobar izborni rezultat“, kaže predsjednik GO Naše stranke i nositelj liste kandidata za Gradsko vijeće Živinice Muradif Mujkanović./Š.G./