Naša stranka:Održana press konferencija

Povodom početka prediozborne kampanje u BiH, danas je GO Naša stranka Živinice održala press konferenciju, na kojoj se predsjednik ove političke partije i nositelj liste za GV Muradif Mujkanović obratio novinarima.

Istakao je da Naša stranka ide na izbore sa iskusnim i dokazanim borcima za demokratiju i ljudska prava, koji su spremni na argumentovan način i na bazi nepobitnih činjenica ukazati na probleme u lokalnoj zajednici, te ponuditi kvalitetna rješenja.Naša stranka nema svog kandidata za gradonačelnika Grada Živinice, ali će podržati kandidaturu Amile Hodžić iz SDP.

“Oblici i sadržaj naše kampanje bit će živi kontakti i razgovor sa građanima na ulici, na našim štandovima u gradu i prigradskim naseljima, kao i mjesnim zajednicama.Tom prilikom želimo građanima odgovoriti na sve zahtjeve i pitanja, te prenijeti naša mišljenja o načinu rješavanja građanskih problema.Dio odgovora na građanska pitanja i zahtjeve omogućit ćemo putem brošura i letaka, koje ćemo dijeliti tokom mjeseca kampanje na štandovima i kućnim adresama”.

Na kraju obaraćanja novinarima Mujkanović je pozvao građane da izađu na izbore, iskoriste svoje biračko pravo i povjerenje daju kandidatima po svom izboru, vodeći računa o tome šta i kako se radilo u prošlosti, kako se radi u sadašnjosti i ko može ponuditi promjene i bolje stanje u budućnosti naše lokalne zajednice./Š.G./