Nurdin Ćehajić: Energija i okolina

O potrebi i značaju toplifikacije našeg grada sam i ranije pisao. Žalosti me činjenica da se do današnjeg dana nije iznašlo rješenje kako bi se izgrađena sekundarna mreža užeg gradskog dijela povezala sa vrelovodom iz TE Tuzla ili spojila na alternativni izvor generiranja toplotne energije.

Benefiti toplifikacije Živinica su slijedeći:

Priključenjem izgrađene vrelovodne mreže na sistem daljinskog grijanja iz TE Tuzla eliminisale bi se postojeće kotlovnice u gradu i zamijenile sa toplotnim podstanicama, čiji bi kapacitet odgovarao stvarno priključenom konzumu, a ne kapacitetu sadašnjih kotlova.

🔹️Realizacijom projekta toplifikacije grada Živinica podigao bi se nivo kvaliteta života i rada u gradu, smanjenjilo zagađenje i broj respiratornih oboljenja, ali i smanjili troškovi grijanja zbog trenutne neefikasnosti postojećih kotlova.

🔹️Povećala bi se efikasnost rada TE Tuzla jer bi iz jednog energetskog izvora (uglja) generirala električnu i toplotnu energiju (kogeneracija), ali i istovremeno sprovodile Direktive EU o promicanju kogeneracije i energetske efikasnosti.

🔹️Energetska kriza je najbolji pokazatelj šta znači posjedovati i koristiti vlastite energetske resurse, te je potrebno raditi na modernizaciji i gradnji novih energetskih sistema koji bi koristili ugalj, a paralelno graditi sisteme koji bi koristili energiju sunca, vjetra, biomase, otpadne toplote i dr.

🔹️Zaštita potrošača od monopola na tržištu energenata i mogućnost uticaja vlasti na cijenu toplotne energije, a posebno za socijalno ugrožene kategorije.
Ukoliko dobijem povjerenje naših građana prioritet mog djelovanja između ostalog je i toplifikacija Živinica iz TE Tuzla./Dr.sci.Nurdin Ćehajić-SBB, kandidat za Parlament Federacije BiH/