OO Naša stranka: Ima li granica rasipništvu budžetskih sredstava na lični konto

Ovih dana  saznajemo da je u “režiji i izvedbi” članova općinske zakonodavne (narodne) vlasti, osmišljeno novo, ko zna koje po redu neprimjereno i nezakonito zahvatanje građanskog novca, čija krajnja adresa jesu lični džepovi nekih  vijećnika OV Živinice.

Naime, ponovo je na djelu “kreativnost i dosjetljivost” vlastodržaca koji su na  providan način osmislili kako ponovo sami sebe nagraditi i na teret ojađenih građana ojačati svoj lični  budžet?

U tom smislu, a iz razloga što novi predsjedavajući OV  nije želio žrtvovati  dobro plaćenu funkciju u jednoj od javnih ustanova čiji je osnivač općina, pa biti na čelu vijeća “profesionalno” i po tom osnovu povlačiti svaki mjesec plaću od preko 5.000,00 KM, pa kao dobro osmišljeno rješenje OV ga nagradilo paušalom od 3 vijećnička paušala (a vijećnički paušali kako znamo su preko 1.500,00 KM)! Da bi utješili zamjenike predsjedavajućeg i njima je “utješno” obezbjeđen dvostruki vijećnički paušal, tako da i njima sa njihovim primanjima u matičnim preduzećima mora biti i jeste mnogo bolje nego do sada !

Ali, što su “manevrom” prividno smanjili teret na budžet Vijeća, manevrom broj 2. povećali su budžetsku potrošnju izdvajanjem “namjenskih” sredstava za “edukacije”, reprezentaciju i putovanja rukovodstva OV Živinice, gdje će se možda ponekad “uglaviti” i poneki “obični” vijećnik !

Takođe, među nove oblike zahvatanja građanskog novca napominjemo i formiranje neke nove komisije OV kojoj niko ne zna ime niti zadaću, ali se zna da će članovi te komisije primati po 500,00 KM/mjesečno. Istovremeno, u cilju uravnoteženja trošenja i namicanja novca iz/u budžet, vlast se dosjetila da poveća opterećenje građanskih i onako praznih džepova, pa su uveli nove namete, odnosno povećali postojeće kao što su naknade za parking pred stambenim objektima i sl.

Pozivamo OV Živinice da o navedenim pitanjima temeljito informišu javnost na što građani polažu puno pravo.

U suprotnom, šta drugo smatrati već da se radi o novoosmišljenoj prekomjernoj potrošnji  u režiji općinske zakonodavne vlasti !
S poštovanjem- Općinski odbor Naša stranka Živinice