OO Naša stranka: Sve veći interes mladih

Danas je OO Naša stranka Živinice organizovao info štand na kojem se razgovaralo sa građanima, a dijeljen je i promotivni materijal, sa prospektima kandidata ove političke partije za predstojeće izbore.

“Na listama pretežno imamo mlade i zato nam sve više mladih dolazi i postaju članovi, tako da smo optimisti kada je u pitanju naša budućnost. Poznato je da Naša stranka promovira vrijednosti koje imaju za cilj stabilnu državu BiH u kojoj će biti mjesta za sve, posebno mlade, a koji su sada primorani napušati svoju domovinu i tražiti posao van svoje zemlje.

Zato ćemo u oblasti privrede raditi na stvaranju održivih radnih mjesta, što ćemo učiniti reformom poreskog sistema, kojim se moraju smanjiti porezi, doprinosi i ostali fiskalni i parafiskalni nameti. Tu su i ostale mjere koje ćemo poduzeti u cilju stvaranja povoljnijeg ambijanta za život svih građana”, rekao nam je predsjednik OO Naaše stranke Živinice i kandidat za Skupštinu TK Muradif Mujkanović./Š.G./