SDP:Okrugli sto o prestrukturiranju rudnika uglja

“Prestruktuiranje rudnika uglja u Federaciji BiH – Stagnacija ili razvoj”, naziv je okruglog stola održanog u Banovićima,u organizaciji OO SDP BiH Banovići i KO SDP BiH Tuzla. Ovom događaju prisustvovali su, između ostalih, predsjednik SDP BiH, Nermin Nikšić i predsjednik KO SDP BiH Tuzla, Dževad Hadžić.

Okrugli sto organiziran je u povodu predstojećeg Dana rudara. Na ovom događaju, koji je okupio eminentne stručnjake istaknuto je, da u trenutku kada struja doseže rekordno visoku cijenu, osiguranje energenata se nameće kao ključno za dalji razvoj.

Prestruktuiranje rudnika je nužno iz više razloga: ekonomski isplativo poslovanje, primjena tehnologije koja poštuje standarde zaštite životne sredine, poruka je sa današnjeg Okruglog stola. Na berzi struja doseže vrtoglave iznose, tako da se sve više potvrđuje teza da je električna energija ne samo roba na tržištu, nego strateško pitanje, zaključeno je.

Uvodničari Okruglog stola bili su: dr.sci. Nenad Todorović, dipl.inž.rudarstva zaposlen u RMU Banovići, koji je govorio na temu „ Trenutno stanje u rudnicima uglja FBiH“, mr. sc. Ivo Divković, dipl.inž.elektrotehnike dugogodišnji radnik JP Elektroprivreda BiH, koji se osvrnuo na temu „Energetska tranzicija u BiH, te obaveze BiH po direktivama Evropske energetske zajednice“, te prof.dr. Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona koji je govorio na temu „Prestrukturiranje rudnika uglja FBiH i uticaj tih procesa na ekonomski razvoj FBiH i TK“.

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić u pozdravnom obraćanju iskazao je posebno zadovoljstvo da se naučno – stručni skup na ovu temu održao upravo u Banovićima, te uputio čestitke svim rudarima BiH predstojeći 21. decembar – Dan rudara BiH.

“Vrlo je važno da se bavimo stvarnim životnim problemima, BiH je u posljednje vrijeme opterećena političkim temama, pričom o prijenosu nadležnosti o podjelama, a pod plaštom tih događaja niko se ne bavi stvarnim životnim problemima, pa ni probemima rudara”, kazao je Nikšić.

“S obzirom na sve manjkavosti u radu rudnika neophodno je ulaganje u tehnološko restruktuiranje rudnika, ali na ekonomskim osnovama, na racionalnim osnovama ne na političkim sadržajima i odlukama”, izjavio je prof.dr. Kadrija Hodžić, premijer TK.

Okrugli sto je otvorio predsjednik OO SDP BiH Banovići dr.sci. Eniz Lačić, izrazivši zadovoljstvo da se ovaj skup održava u Banovićima, gradu bogate rudarske tradicije, gradu kojem rudarstvo i danas čini okosnicu privrednog razvoja, poručivši da je jako važno kakve perspektive otvara proces prestrukturiranja rudnika ugalja FBiH, odnosno Rudnika mrkog uglja Banovići.

Lačić je istaknuo posebnu zainteresiranost rudara, sindikata, građana općine Banovići da se ovaj proces vodi javno, transparentno i stručno, kako bi se zaštitio javni interes, ali i materijalno – socijalni položaj rudara Rudnika Banovići./Press KOSDPBiH Tuzla/