Selma Džizić:Politički angažman u službi građana

Selma Džizić, novo je lice na političkoj sceni u Živinicama. Selma, koja je završila Ekonomski fakultet u Tuzli, trenutno je student II ciklusa.Radi kao uposlenica Nove banke , kandidatkinja je Stranke za Bosnu i Hercegovinu za Gradsko vijeće Živinice pod brojem 11. Ona smatra kako je došlo vrijeme da mlađe osobe, koje su stručne i obrazovane, preuzmu procese odlučivanja u Živinicama.

„Kao društveno-odgovorna osoba spremna sam na strateško upravljanje i djelovanje gdje je moj cilj fokusiran na ključna područja, uključujući demokratsko upravljanje, ravnomjernu raspodjelu budžetskih sredstava, uključivanje mladih kada su u pitanju odluke političkog procesa, tebolje ekonomsko planiranje“, kaže Selma Džizić.

U svojoj izbornoj platformi, kao kandidatkinja Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Selma ima nekoliko ključnih tačaka političkog djelovanja u slučaju da dobije podršku birača na predstojećim izborima.

„Savjetodavni rad sa mladima bit će prioritet unapređenja mog političkog angažmana. Mislim da unutar Gradske uprave, ima prostora za ovaj vid rada sa mladim ljudima, koji bi na taj način, nakon završenog školovanja, što prije dolazili do posla, a ne popunjavali mjesta na biroima rada i na taj način zbog ekonomske situacije odlazili na rad u zapadnoevropske zemlje. Ljudski kapital je najvredniji resurs koji imamo i moramo pronaći način kako da on bude ključan faktor u razvoju Živinica i naše države općenito“, govori Selma Džizić.

Selma se u svojoj izbornoj platformi zalaže i za sofisticirani pristup zaštiti okoliša, unaprijeđenje rada obdaništa na prostoru Živinica, brendiranje grada kao i za poduzetnički hub.

„Poduzetnički hub, odnosno inkubator za socijalno poduzetništvo nešto je što nedostaje Živinicama i na tom polju bi trebali slijediti neke druge gradove u kojima takvo nešto već postoji, jer je to šansa za dodatni razvoj privrede na području Živinica. Hub je posebno bitan za nove, IT i kreativne industrije kojima se bave mlade osobe“, potcrtava Selma Džizić.