SUND BiH:Kongres u znaku ujedinjenja sa SDP BiH

Danas je održan Kongres Stranke Udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine /SUND BIH/, koji je otvorio predsjednik i osnivač ove političke partije Hamdija Numanović.Nakon intoniranja državne himne BiH predložio je slijedeći dnevni red, koji je i usvojen.

Delegati na Kongresu prvu tačku imali su izbor Radnog Predsjedništva od pet članova/za predsjednika izabran dr.Hajrudin Kozarević, zamjenik Mešan Maslić, te članovi Šefik Delić, Sanela Hajdarbegović i Sanela Mumić/ , Prijedlog Poslovnika o radu Kongresa-izbor radnih tijela /zapisničar Mirhad Bošnjaković, ovjerivači zapisnika Zikret Kudić, Nedžad Bajrić i Asim Nukić/.Potom je izabrana verifikaciona komisija-predsjednjik Nedim Mahmutović, članovi Šahbaz Mukinović i Amelisa Prtljagović.

Na dnevnom redu podnesen je Izvještaj o radu od osnivačke Skupštine do Kongresa SUND BiH, potom je kao peta tačka bio prijedlog Odluke o ujedinjenju SUND BiH sa SDP BiH, prijedlog Sporazuma o ujedinjenju, prijedlog Odluke o brisanju SUND BiH iz sudskog registra-evidencije i na kraju-tekuća pitanja.

Za predsjednika Radnog Predsjedništva Kongresa SUND BiH izabran je dr.Hajrudin Kozarević, pa je u nastavku rada predsjedavao sjednicom.Izvještaj o radu SUND BiH od osnivanja do Kongresa podnio je predsjednik ove političke partije profesor Hamdija Numanović.Između ostalog je rekao:

„Tokom trajanja SUND BiH od 11 godina bilo je puno turbulencija, ali smo istrajavali, poštujući naše statutarne odredbe.Od osnivanja 29.01.2008.godine SUND BiH je učestvovao na tri lokalna i tri državna izborna ciklusa.Na tim izborima prvo smo imali dva vijećnika u OV Živinice, a poslije po tri mandata, tako da smo ostali kompatibilni i u ovom trećem izbornom mandatu i tome je naša velika snaga i odgovornost tih ljudi koje smo birali.Centralni odbor SUND BiH redovno je zasjedao i izvršavao preuzete zadatke od strane organa naše partije.Na našim prvim državnim izborima izašli smo samostalno, a na ostala dva u koalicijama sa srodnim partijama.Najvećim dijelom stranka se finansirala od naših vijećnika, te nismo imali finansijskih poteškoća , pa smo izmirivali sve obaveze.Dobre strane SUND BiH su aktivno učešće u kreiranju razvojne politike naše lokalne zajednice, imali smo i predsjednika OV Živinice 22 mjeseca iz reda SUND BiH“, rekao je u svom izlaganju predsjednik SUND BiH Hamdija Numanović.

Izvještaj o radu predsjednika SUND BiH, Centralnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjedništva jednoglasno su usvojeni.Takođe, jednoglasno je usvojena i Odluka o ujedinjenju SUND BiH sa SDP BiH, kao i Sporazum o ujedinjenju i Odluka o brisanju SUND BiH iz sudskog registra-evidencije.Tako od danas SUND BiH i SDP BiH djeluju kao politička stranka SDP BiH./Š.G./