RKS Tuzla: Otvoreno pismo

Regionalni košarkaški savez Tuzla, Odlukom o osnivanju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine jedan od pet ravnopravnih saveza članica u okviru KSBIH, učinit će sve što je u njegovoj moći da zaustavi provođenje samovolje pojedinaca u okviru KSBIH, koji kršeći Statut Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i druge pravne akte koji regulišu njegov rad, košarci u Bosni i Hercegovini nanose nemjerljivu štetu.

Prema nezvaničnoj informaciji, jer zvaničnu odluku Upravnog odbora KSBIH, koja  bi trebala biti dostavljena svim savezima članicama nemamo, sa Liste službenih lica RKS Tuzla za sezonu 2022/2023 koja je dostavljena u KSBIH, eliminisano  je ime Ademira Zurapovića.

Za namjeru pojedinaca iz strukture KSBiH-a da po svaku cijenu u sezoni 2022/2023 na listi sudija ne žele vidjeti ime Ademira Zurapovića, najboljeg košarkaškog sudije u historiji Bosne i Hercegovine od kako se u njoj igra košarka, smo znali. Ali znajući za regulative FIBA-e koje je dužan poštovati i KSBIH bili smo uvjereni da to u sistemu u kojem se poštuje pravna regulativa nije moguće.

Ako je Upravni odbor KS BiH i donio takvu odluku, od KS BiH tražimo odgovore na slijedeća pitanja:

  1. Na osnovu kojeg akta usvojenog od strane Organa KSBIH (Skupština Saveza, Upravni odbor Saveza, Nadzorni odbor Saveza, Predsjednik Saveza, Generalni sekretar Saveza) je navedena dobna granica koja ograničava da na listi službenih lica za sezonu 2022/2023 bude i Ademir Zurapović?
  2. Ako KS BiH i njegova radna tijela trebaju da poštuju Statut KS BiH-a kao sto stoji u Čl. 11 ; Čl.12;  Čl.17 i Čl.33 te da poštuju i sprovode FIBA Opći statut Čl. 9.1,  a, d,  ; Čl. 9.2 iČl. 9., zašto je Upravni odbor, ako je donio odluku o eliminaciji sa liste Ademira Zurapovića prekršio svoj Statut? Podsjećamo prema FIBA Internim regulativama (Knjiga 3, Čl.3-162, sudija Zurapović ispunjava uslove da bi bio kandidat za licencni period 2023-2025 i da je Nacionalni FIBA instruktor iz KS BiH u pojašnjenju nastale situacije potvrdio da ne postoje ograničenja da Ademir Zurapović ne bude uvršten na Listu službenih lica za sezovu 2022/2023.
  3. Kako je moguće da se Upravnom odboru na raspravu i odlučivanje dostavi lista službenih lica koja dolaze iz regionalnih/kantonalnih saveza u okviru KSBiH, a da ta lista nije prethodno usaglašena niti od Sudijske komisije regionalnih/kantonalnih saveza, niti od osoba koje te saveze zastupaju?
  4. Kako je moguće da na listi službenih lica za sezonu 2022/2023, koju je usvojio Upravni odbor bude po 19 sudija i 9 delegata iz KS RS i KSHB, a iz sistema A (regionalni/kantonalni savezi) 17 sudija i 8 delegata (eliminisan Zurapović i nisu usaglašena imena za dodatnog sudiju i delegata u odnosu na prošlu sezonu)?
  5. Kakav doprinos košarci u Bosni i Hercegovini daje odluka o eliminaciji bez pravnog i svakog drugog osnova jednog od rijetkih sudija na Svijetu, u svim sportovima, koji je imao priliku suditi utakmice za medalje na tri najveća planetarna takmičenja, Svjetskom i Kontinentalnom prvenstvu i Olimpijskim igrama i to u trenutku kada je u zenitu svoje karijere i kada kvalitetu i popularizaciji Prvenstva Bosne i Hercegovine može doprinijeti više od bilo kojeg drugog službenog lica u KSBiH?
  6. Zašto je po prvi put u radu Upravnog odbora napravljen presedan da o Listi službenih lica samo jednog sistema/članice u okviru KSBiH raspravljaju članovi Upravnog odbora iz drugih sistema/članica u okviru KSBiH?

Regionalni košarkaški savez Tuzla od Upravnog odbora KSBIH zahtijeva da hitno sazove sjednicu, te definiše sve nejasnoće prethodno navedene i koriguje odluke vezane za liste službenih lica za sezonu 2022/2023, poštujući Statut KSBiH i FIBA Opći statut.

Regionalni košarkaški savez Tuzla obavještava sve kojima je ovaj dopis naslovljen da su već pokrenute aktivnosti i da je  o svemu navedenom obaviještena i FIBA, a sve u cilju zaštite integriteta i Košarkaškog saveza BIH i košarake u našoj državi uopšte.

Ukoliko naš zahtjev bude ignorisan obavještavamo javnost da ćemo u interesu cjelokupne BH košarke, svim dostupnih mehanizmima koje nam pruža Statut KSBiH i u krajnjem slučaju pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, iscrpiti sve mogućnosti da se zaustavi svaki ad hoc pokušaj donošenja odluka iza kojih se kriju sumnjive namjere i lični interesi i postavljaju opasni principi donošenja odluka bez uporišta u aktima KSBiH, a što duboko potkopava temelje Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, a protiv čega ćemo se odlučno boriti.

Predsjednik UO RKS Tuzla, Jadran Lasetović,

Predsjednik Sudijske komisije RKS Tuzla, Nedim Ćudić,

Član RKS Tuzla u UO KSBiH, Aid Berbić