Šah:Prvenstvo osnovnih i srednjih škola BiH

U Sarajevu je održano otvoreno prvenstvo osnovnih i srednjih škola BiH u šahu.Takmičari su nastupali u 8 kategorija-dječaci od 1. do 3. razreda, djevojčice od 1. do 3. razreda,te 4.do 6. razred i 7. do 9.razreda.

Srednjoškolci su nastupali u dvije kategorije, dječaci od 1. do 4. razreda srednje škole i djevoujčice od 1. do 4. razreda srednje škole.Takmičenje se održalo u prostorijama RICHMOND CAMPa na Ilidži.Tempo igre je bio 15 minuta po igraču.

Na turniru je nastupilo preko 300 učenika. Kada su u pitanju takmičari sa područja Tuzlanskog kantona najbolji rezultat su ostvarili:Šišić Muhamed (od 7. do 9. razreda) 1. mjesto, OŠ Gračanica, Pavičić Karlo (od 1. – 4. razreda srednjih škola) 2.mjesto MSŠC Živinice.

Skeledžić Sabina (od 4.-6. razreda) 4.mjesto  Prva OŠ Živinice.Vrijedan rezultat ostvario je u učenik drugog razreda Prve OŠ Živinice Hukić Benjamin, koji je u kategoriji dječaka (od 7. -9. razreda) u konkurenciji 45 takmičara zauzeo 15. mjesto.

Učenici Skeladžić Sabina i Hukić Benjamin su polaznici šahovke sekcije koja se održava uz zajedničku saradnju sa OŠK Živinice i vode je nastavnica Ćazima Halilović i Midhat Mahmutbegović.