Sastanak sa predstavnicima sportskih saveza

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, izražavajući opredjeljenje pružanju podrške sportskim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona, a naročito u novonastaloj situaciji koja je izazvana pojavom pandemije korona virusa, organizuje sastanak sa predstavnicima sportskih saveza gradova/opština Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Sastanak će biti održan u Plavoj sali JU BKC-a Tuzla u petak 22. maja 2020. godine u 10 sati a predstavnici medija će izjave od učesnika moći uzeti na početku događaja.

Na osnovu preporuka Kantonalne uprave civilne zaštite neophodno je da se prilikom održavanja sastanka prisutni pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, te vas također molimo da, ukoliko postoji mogućnost, preuzmete materijal od drugih medija, kako bi smanjili broj prisutnih osoba./Odjeljenje za informisanje/