Centar Vrati mi osmijeh:Pomoć za socijalno ugrožene

U Centru Vrati mi osmijeh uspjevaju tokom godine realizovati više važnih priojekata, a ovoga puta pišemo o najnovijem!

Uspješno je realizovan projekat pod nazivom “Jednokratna pomoć za najugroženije osobe sa posebnim potrebama” u Cntru Vrati mi osmijeh, finansiran od strane BH Telecom, u vremenskom periodu od 2.aprila do 2.juna tekuće godine.

“Projekat je pokrenula nasa organizacija koja je kroz stalne kontakte sa korisnicima usluga, osoba sa posebnim potrebama, roditeljima, njihovim dolaskom u organizaciju prepoznala da su najgrublje kršena prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zastite.

Cilj nam je bio da pomognemo ovoj populaciji i njihovoj porodici kroz direktnu pomoć. Obezbijedili smo 65 higijensko-prehrambenih paketa za 65 korisnika koji su u lošoj finansijskoj situaciji. Vidjeli smo rješenje u obezbjeđivanju pomoći u nabavci paketa za najugroženije, te ovim projektom želimo ublažiti siromaštvo i poboljšati zdravstveno-higijenske uslove osoba sa posebnim potrebama”, rekla nam je predsjednica Centra Vrati mi osmijeh Aldijana Omić.

Iz Centra se zahvaljuju BH telecomu što je prepoznao prave probleme osoba sa invaliditetom i finansirao realizaciju ovog važnog projekta./Tim za medije/