Eko Zeleni TK:‘’22.maj Svjetski dan biodiverziteta(biološka raznolikost)’’

Svake godine 22. Maja se obilježava Svjetski dan Biodiverziteta – biološke raznolikosti, a sve u cilju kako bi se povećalo razumijevanje i svijest o pitanjima biološke raznolikosti.Bosna i Hercegovina je poznata po svojim prirodnim krajolicima i bogatoj biološkoj raznolikosti.

Prema dostupnim podacima BiH pripada zemljama sa najvećim stepenom biološke raznolikosti u Evropi. U BiH je identificirano preko 5000 biljnih vrsta, više od 320 vrsta ptica, preko 100 vrsta riba itd,.,. Floru i faunu u BiH karakteriše visok stepen endemskih i reliktnih vrsta. Čak 30% ukupne endemske flore Balkana nalazi se u BiH, tj. Negdje oko 600 vrsta endema.Bosna i Hercegovina ima još uvijek dobro očuvane ekosisteme i u njima sadržane prirodne resurse: ljekovite, jestive, aromatične biljke, privredno važne vrste biljaka.

Ovi resursi se mogu staviti u funkciju smanjenja siromaštva i razvoja dugoročnih projekata koji pružaju veliku mogućnost za zapošljavanje kako visokostručnih kadrova tako i značajnog broja manje kvalifikovanih radnika.Biodiverzitet je najbolji indikator stanja stanja životne sredine. Biodiverzitet je šansa za održivi razvoj.Biodiverzitet je veoma ugrožen, jer je prisutan negativan antropogeni uticaj: prekomjerna sječa šuma, zagađenje svih komponenata Ž. Sredine, prekomjerno iskorištavanje i eksplatacija bioloških resursa, urbanizacija, unošenje invazivnih vrsta, mali procenat zaštićenih područja…

U BiH je zaštićeno do 6% ukupne površine, u FBIH 4% u RS 2%, a procenat zaštićenih područja u zemljama evropske unije je 20%.Antropogeni uticaji svakodnevno doprinose smanjenju ili nestanku biljnih i životinjskih vrsta. Tako je danas u svijetu ugroženo oko milion vrsta, u posljednjih 40 godina populacija divljih vrsta se smanjila za 40%. Prema podacima u BiH je ugroženo 45 vrsta, 280 ranjivih vrsta i veoma osjetljivih.Šteta koja se nanosi okolišu u nekoliko posljednjih decenija se konstantno povećava; svjedoci smo da se svake godine proizvode sve veće količine otpada, povećavaju se emisije CO2,,.,.,., Zbog raznih onečišćenja kvalitet života se smanjio naročito u urbanim sredinama. Upravo mi iz Eko zelenih želimo da potaknemo na akciju, sve vlade, lokalne zajednice, pojedince, privredne subjekta, medije , da svi pokažu pozitivan odnos prema prirodi. Pozivamo stanovnoštvo da iskoriste svoje pravo na zdravu životnu sredinu, da se uključe u borbu za zaštitu okoliša. Naše zdravlje i naša budućnost ovise o prirodi.Planina Konjuh obiluje visokim stepenom biološke raznolikosti: RIJETKE BILJNE VRSTE: Bosanski ljiljan, bosanska perunika, sunovrat, iva, lincura, reliktne i ugrožene vrste ptica: planinska sova, lještarka, rijetke i ugrožene vodene životinje: vidra, riječni rak, autohtona potočna pastrmka….
Napomena:Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svijesti gradjana i povećanja razumjevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korištenja. Biodiverzitet kako u prošlosti tako i danas je pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvjek izgubljene.Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju (Rio de Žaneiro, 1992. godine), ostvaren je opšti konsenzus da je biodiverzitet pod pritiskom i treba ga zaštiti./predsjednik saveza prof.dr.Muhamed Omerović/