Feljton:Znamenite bosanske žene(11)-Heroina Jasmina Brčaninović

Piše:dr.sc.Suadin Strašević-Heroina viteškog grada-Herojskih Živinica
Feljton: Znamenite bosanske žene (11)-Heroina Jasmina Brčaninović

“Živiničke Ose” je bio naziv za proslavljenu jedinicu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova vojna jedinica bila je jedinica za specijalne namjene, i izvodila je veoma složene borbene zadatke na brojnim ratištima u Bosni i Hercegovini tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992-1995). “Živiničke Ose” su osnovane 25. februara 1992. godine u mjestu Litve, predgrađu Živinica.

Među dobrovoljcima koji su pristupili “Živiničkim Osama”, u borbi za slobodu Domovine, bila je i živinička Heroina Jasmina Brčaninović. Rođena je 15. 7. 1973. godine u Šišićima, općina Živinice. (majka Hava i otac Đulo). Odmah po izbijanju agresije na Bosnu i Hercegovinu pristupila je Protivdiverzantskom odredu “Živiničke Ose” ARBiH, na borbenom rasporedu bolničarke.

Prošla je težak ratni put sa Odredom. U novembru 1993. teške ratne godine, na planini Zvijezdi u rejonu sela Zubeta “Živiničke Ose” su izvodile ofanzivna borbena dejstva i vodili teške borbe. U jednom trenutku bitke, jedan naš vojnik je bio ranjen, hrabra borkinja Jasmina potrčala je prema ranjenom vojniku da mu ukaže pomoć, u tom trenutku pogođena je agresorskim neprijateljskim snajperskim hicem u glavu. Drugovi iz jednice su je odmah iznijeli sa prve borbene linije i pokušali ukazati pomoć, ali hrabra bosanska Heroina je već bila preselila na ahiret; bilo je to 10. 11. 1993. godine.
Njeni ratni drugovi sa tugom se prisjećaju rahmetli Jasmine i ističu da je bila izuzetno hrabra, neustrašiva, uvijek je sudjelovala u borbama i ukazivala medicinsku pomoć u najtežim mogućim borbenim okolnostima. U trenutku pogibije Heroina Jasmina Brčaninović je imala svega dvadeset godina. Njeno ime je uklesano na spomen obilježju u herojskom i viteškom gradu Živinice ali i u našim srcima. Ne zaboravimo pale bosanske Heroine i Heroje!

(Bilješke: Alija Arif Delić, Nekrologij šehida i poginulih boraca općine Živinice, 2011., Samir Musić- tekst preuzet sa interneta., razgovor sa Kemom Begićem suborcem rahmetli Jasmine Bračinović, dobitnikom odlikovanja Značke “Zlatni ljiljan”)./dr. sc. Suadin Strašević/