Feljton:Znamenite bosanske žene (6)-Posljednja bosanska princeza

Piše: dr.sc. Suadin Strašević

Feljton: Znamenite bosanske žene (6)

 Posljednja bosanska  princeza                                     Godine 1463. Osmanlije su osvojile srednjevjekovnu bosansku državu. Bosanski kralj Tomaš umro je 1461. godine. Njega je naslijedio Stjepan Tomašević (sin kralja Tomaša iz prvog braka), on će biti pogubljen po Osmanlijskom osvajanju Bosne.

Supruga kralja Tomaša, kraljica Katarina (Blagaj 1425-Rim 1478.) je uspjela izbjeći u Rim. Kraljica Katarina i njen muž Stjepan Tomaš imali su sina Žigmunda i kćerku Katarinu. Upravo Katarina je posljednja bosanska princeza. U vrijeme pada Bosne princeza Katarina je mogla imati oko deset godina, a njen brat oko 14. godina. Žigmund (u nekim izvorima Sigismund) i Katarina su prihvatili islam. Njihov dajdža, sin hercega Stjepana Vukčića Kosače, Ahmed paša (Stjepan) Hercegović, već je ranije prihvatio islam i zauzimao visoke položaje u Osmanlijskom carstvu; jedno vrijeme je bio i anadolski beglerbeg. Te je, sasvim za pretpostaviti, da se pobrinuo i utjecao na djecu od svoje sestre.

U historijskim vrelima, nalazimo podatke o Žigmundu. Po prihvatanju islama princ je uzeo ime ishak Bey Kraloglu (Kraljević). U životu je ostvario značajnu vojničku karijeru i bio je sandžak-beg u Karasi, u Hodavendigaru, na Mramornom moru.

Međutim, o posljednjoj bosanskoj princezi podaci su veoma oskudni. Neki autori ukazuju na mogućnost da je Katarina uzela ime Tariha-hanuma; neki izvori spominju i ime Emina. Prema historičaru Muvekitu, o Katarini se brinuo Isa beg Isaković, utemeljitelj Sarajeva, koji je imao dvor u Skoplju.

U Skoplju, na muslimanskom mezarju, smještenom na padinama brežuljka Urjan baba ispod Gazi babe, nalazi se turbe koje je poznato kao „kralj k~ziinin mezari“ ili u kraćem obliku „Kralj K~zi“ (turski Kiral Kizi) odnosno turbe kraljeve kćeri ili princezino turbe. U literaturi se smatra da je turbe podignuto s kraja 15. ili početkom 16 . stoljeća i da pripada posljednoj bosanskoj princezi.

Znamenita bosanska žena, posljednja bosanska princeza je jedna od rijetkih žena kojoj je podignuto turbe. Izvorno turbe je srušeno u zemljotresu 1963. godine, ali je obnovljeno 2014. godine. U dostupnim izvorima, općenito se smatra, da je posljednja bosanska princeza umrla veoma mlada i da se nije udavala.

Međutim, veoma je zanimljiv podatak koji nam daje historičar Gliša Elezović. Naime, on navodi da je u Tetovu, sve do kraja osmanske uprave 1913. godine, među mutevelijama vakufa Ishakovića, bilo pojedinaca, koji su tvrdili da vode porijeklo od nekih „Kuturmana“ iz Skoplja, što prema njegovom shvatanju, sasvim odgovara i podsjeća na bosansku kraljevsku dinastiju Kotromaniće.