Film Jezero od ljubavi Emira Nišića

Vrijeme gradnje velikih brana i samim tim formiranje ogromnih jezera bilo je prekretnica društvenih, ekonomskih i socijalnih tokova, pa me to oduvijek fasciniralo.

Neko je nekad davno donio odluku o formiranju jezera Modrac, zatim su krenule ekipe da mjere, da nešto crtaju, pa su došli bageri, kamioni, i 1964. godine kada je jezero formirano prvo se promijenila klima jer nekoliko zima snijega uopće nije bilo, nestali su putevi koji su vezivali ljude, nestala je zemlja koja ih je hranila, i vremenom smo vidjeli da je sve promijenjeno. Odrastati u vremenu izgradnje jezera, pa i kasnije u godinama u kojima se koliko toliko normalizovao život u selima oko jezera bilo je teško i zanimljivo. Ljudske sudbine su izmijenjene, ispreturane i rasute nastankom jezera. O jednoj takvoj sudbini koja je sastavljena iz više istinitih priča ja donosim ovaj kratki film, snimljen ponajviše mojim entuzijaznom.

U kraju u kome se odvija radnja filma oduvijek su se rađale zanosne ljepotice koje su odlazile svaka za svojom sudbinom noseći svoju ljepotu negdje gdje nema jezera ili gdje postoje jezera različita od Modraca. Iako su odlazile ostajao je neko da ih voli, da im piše pisma koja im nikad neće poslati… A ljubav je prelijep motiv za svaki umjetnički izražaj. Istina, nisam iz Šerića, ali ja napravih film u kojem se mogu pronaći mnogi, pa i neka ljepotica čiji je miris ostao po šerićkim sokacima a koji privlači nekoga od nas, i sigurno zna da je neko voli dok uporno prolazi tim sokacima gdje je već dugo nema iako je ko zna gdje i s kim…

Hvala Mirsadu i Ajši Puzić na svesrdnoj pomoći oko realizacije filma./Emir Nišić/