Kako sačuvati Duvački orkestar Konjuh ?

Svakog Prvog maja naše sugrađane u rano jutro budi limena glazba. Duvački orkestar “Konjuh”, simbol našega grada i jedan od najznačajnijih kulturno-umjetničkih udruženja naše opštine, juče ujutru ponovo je bio s nama i mi s njima, ali ih je manje nego što smo navikli da ih gledamo!

Duvački orkestar u našem gradu osnovao je Nikola-Nino Puljizević iz Dubrovnika još davne 1952. godine, a tu aktivnost nastavio je Robert Klenovšek, koji je punih 28 godina bio kapelnik.Zamijenio ga je Nail Hrustić, istaknuti član ove muzičke družine. U toku svog postojanja duvački orkestar je održao brojne nastupe po čitavoj BiH i drugim republikama bivše SFRJ, a izrazito je bila jaka suradnja sa dubrovačkim duvačkim orkestrom, kojima su bili gosti 1983.godine. Rad nije prestajao ni tokom posljednjeg rata.

Nastupi su redovni i na gotovo svim značajnim manifestacijama na području našeg kantona, a posebno su ponosni na gostovanje u Bekbergenu, Holandija, 1998. godine, na susretima sa tamošnjim Duvačkim orkestrom “Princeza Julijana”.

Ono što je sada potrebno učiniti da se omasovi sastav Duvačkog orkestra Konjuh jeste stvaranje potrebnih uslova za rad.To znači da bi iz sadašnjih prostorija firme Konjuh, koja odavno ne radi i u fazi je prodaje još nekih dijelova ovog nekad uspješnog preduzeća, trebalo preseliti u BKC.Naravno i registracija u vezi s važećim propisima.Stručnih kadrova za obuku mladih talenata ne manjka, osim dobre volje nadležnih gradskih organa./Š.G./

Na slikama:Konjuhova glazba iz ranijih godina i decenija