Kraći osvrt na živiničke štampane medije

Ne zna se tačno kada je počelo organizovano novinarstvo na području općine Živinice, a prve tragove nalazimo u firmi Konjuh, gdje je odamah poslije Drugog svjetskog rata štampan Bilten u novinskom formatu i čijih se nekoliko brojeva čuvalo u firmi.

Porastom broja zaposlenih i rastom firmi i grada, u Živinicama postepeno dolazi do osnivanja glasila u firmama i na nivou grada, tj.općine Živinice.Tako je u Konjuhu od 1970.godine izlazio list jednom mjesečno i dijelio se radnicima besplatno.Najveći tiraž list Konjuh imao je u vrijeme provedbe nekadašnjeg Zakona o udruženom radu iz 1974.godine, kada se firme sličnih djelatnosti udružuju, te je tako i Konjuh kao Radna organizacija u sastavu ŠIPAD-a imao u svom sastavu 14 preduzeća/osnovnih organizacija udruženog rada i jedna radna zajednica/,od Kladnja do Brčkog i od područja Zvornika do Gračanice.

U tako organizovanoj firmi radilo je oko 5.500 radnika, a list Konjuh štampan je u 5 hiljada primjeraka.Svečani broj lista u povodu obilježavanja 100 godina Konjuha štampan je u koloru,u Oslobođenju za 20.maj 1985.godine.

Listovi Konjuha iz perioda izlaženja uvezani su u nekoliko tomova, pa je pokrenuta inicijativa o njihovom izmještanju u Gradsku biblioteku Živinice, gdje postoji odjeljenje “Zavičajne zbirke”,te bi tako, poput 4.oktobra i 21.decembra, bili dostupni široj javnost.Nadamo se da će se ta ideja realizovati, kako bi se u vrijeme stečaja firme, sačuvale pomenute novine od zaborava.

Općinsko glasilo 4.oktobar počeo je izlaziti 1977.godine, a nešto kasnije i RMU Đurđevik krenuo je sa listom 21.decembar.Takođe je i Prva osnovna škola, tada OŠ Vladimir Nazor imala svoj listi Slavujak.Osim listova matičnih firmi i općinskog glasila, u Živinice su stizale i novine velikih privrednih sistema u čijem sastav su bile firme našeg grada, kao što su UPI,PTK i dr.

Pomenimo još da su u novijoj istoriji, tokom rata i nešto poslije, u Živinicama izlazile novine Istok,Sinovi Bosne,te list Svijet prognanih, a u najnovije vrijeme, pojavom interneta, novine se gase, a listovi Oslobođenje, Avaz i drugi izlaze u daleko manjim tiražima.Umjesto novina formirano je niz portala, kao i web stranica gotovo svake firme, tako da su informacije postale dostupnije u odnosu na nekadašnje vrijeme novina.

Svakako, veliki značaj za inforisanje danas ima TV Živinice, koja obilježava 30 godina od osnivanja i uspješnog rada./Š.G./