Pokrenuti procesi za zaštitu mrkog medvjeda

Trogodišnji projekat “Zaštita mrkog medvjeda na području Dinarida” koji u Bosni i Hercegovini provodi Centar za životnu sredinu završen je krajem ove godine, a u okviru njega pokrenuti su mnogi procesi vezani za održivo upravljanje medvjedom.

Naša država kao potpisnica mnogih međunarodnih direktiva, između ostalog, se obavezala i da divljim vrstama upravlja na način da se obezbijedi opstanak populacija, vrsta i staništa.

Do sada u BiH nije izrađeni nijedan plan upravljanja za pojedinu životinjsku vrstu, pa je posebno važno da je kroz ovaj projekat Centar za životnu sredinu pokrenuo proces izrade Plana upravljanja za mrkog medvjeda u Republici Srpskoj u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Nacrt dokumenta treba da bude završen do jula 2021./A.Dragomirović/