Primjeri: Umjesto žbunja i otpada-kukuruz

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima ove godine očekuje se vrlo dobar rod kukuruza.Ova kultura zauzima značajno mjesto kojom su zasijene velike površine zemljišta na području Živinica.

Kiša koja povremeno pada pogoduje kukuruzu, pa ukoliko potraju povoljni uslovi mogla bi ovo biti rekordna godina.

I kukuruz zasijan u blizini ušća Oskove u Spreču dobro napreduje, mada je ovdje do nedavno bila šikara i žbunje u koji su mnogiu odlagali otpad, te je na pomolu bilo veliko zagađenje.Sada je to lijepa oaza pod kukuruzom i još nekim kulturama, što je u potpunosti izmijenilo sliku ovog krajolika!