Repuh:Čuvar starih zanata

Safet Resić iz Repuha jedan je od rijetkih zanatlija koji danas svojim vještim rukama izrađuje sepete, metle, vile, štila…

Razvoj tehnologije donio je sa sobom mnoštvo novina koje nam olakšavaju radove, ali čime, nažalost, stari obrti ostaju u sjeni i idu u zaborav!!!

Međutim, naš Safet Resić još uvijek čuva tradiciju izrade nekada izrazito traženih predmeta od pruća, tako da i danas znatiželjni pojedinci navrate i kupe po koju alatku u riznici vrijednog domaćina.

Sajo je zahvalan svima koji mu se obrate za izradu navedenih predmeta, nije skup, pa se metla može kupiti za 3 KM, a oni složeniji predmeti, kao vile za sijeno od 6 do 10 KM, ili recimo sepet za 20 do 30 KM, što zavisi od veličline./I.K./