Tradicija: Kad maškare iznenade!

Danas su ulicama Živinica i okolnih mjesta prošle maškare ili poklade. To su stari tradicionalni običaji kod Hrvata, koji organizuju karnevale sve do Čiste srijede ili Pepelnice. U to vrijeme svatko ima priliku postati netko drugi, nešto drugo – ratnik, princeza, opasni tigar ili neka druga neobična pojava, što se dalo jasno vidjeti na maskiranim osobama.

Ranijih godina grupe maskiranih osoba putovale su konjskom zapregom i motokultivatorima, ali ovog puta su se oslonili na “pjehetrans”! Krenuli su od Gornjih Živinica, kroz Petroviće, Atlić Mahalu, Tadiće, Grabik, Lug i ulicma Živinica. Imali su nekoliko pauza, kada su zaustavljani da se počaste, da zapjevaju i zaigraju.

Dobar domaćin bio im je Tunjo Nikić-gostionjičar, koji ih je ugostio u svom “Zdravljaku” u starom centru grada.Mašakrama se obradovao i Ramo Čamdžić, pa je priliku iskoirsti da napravi nekoliko snimaka. Danas su dobri fotografi bili još Šimo Milić i Radislava Kerošević, koji su nam ustupili fotose.

Prema riječima naših sagovornika bitno je istaći da je prvobitno značenje karnevalskih tradicija zaštitno – zastrašivanje demona, zlih sila, duhova kako bi ih se udaljilo od ljudi, stoke, stanova itd.

Današnje maškare dobro su prihvaćene i od prolaznika, koji su iznenađeni gledali manifestaciju tradicionalnih običaja svojih sugrađana./Š.G./