Vega-Mix Sanitacija:Jesen- mamac za glodare

Došla je jesen, koja uz prekrasne boje lišća, početak sezone grijanja i toplih napitaka, donosi i najezdu miševa, ali i ostalih štetnih glodavaca u unutarnje prostore. Većinu proljeća i ljeta, kada je vrijeme toplo, glodavci provode vani, tražeći hranu.

Početkom hladnog vremena počinju tražiti toplo mjesto u unutrašnjim prostorijama (kuće, stanovi, skladišta, štale,…), kako bi se odmorili i sklonili od hladnoće, ali i kako bi našli hranu. Miševima je dovoljna i rupa od 5-6 mm ispod vrata, u zidu ili uz vodovodne i toplinske cijevi da se uvuku u unutarnji objekt (štakorima rupa od 12-13 mm). Jednom kada uđu u unutarnje prostorije preferiraju određena mjesta, gdje se mogu dobro sakriti i gdje nema previše aktivnosti, kao što su podrumi i tavani. Vole boraviti u kartonskim kutijama koje se ne premještaju. Najčešće su aktivni noću, kada ne čuju zvukove kretanja, te tada počinju svoju noćnu gozbu; najdraža im je ostavljena hrana od kućnih ljubimaca, mrvice hrane ( najčešće koje i ne vidimo), ispod kauča i fotelja, te ostaci hrane i masti na štednjaku. Budući da se skrivaju i teško ih je uočiti, prvi dokazi da je područje naseljeno štetnim glodavcima su ostaci njihovih fekalija. Uz kontaminaciju hrane i prostora mogu prenijeti različite bolesti, te čak i uzrokovati alergije.

Da bi se sprječilo useljavanje štetnih glodavaca u unutranje prostorije, treba provjeriti da nema nigdje rupa kroz koje bi mogli ući. Kuhinja treba biti uvijek čista, a otvorena hrana treba biti držana u zatvorenim plastičnim kutijama, te je također važno da je pod ispod kuhinjskih aparata i namještaja čist, te da kante za smeće redovno praznite. Također je važno i pregledati šupu sa drvima, tamo se vole gnijezditi i boraviti.

DERATIZACIJA
Da bi se smanjio broj štetnih glodavaca (miševa i štakora) na biološki minimum, a radi zaštite zdravlja ljudi, te radi smanjenja šteta na usjevima i u skladištima provode se mjere deratizacije. Pod deratizacijom se podrazumijeva sustavno i planirano suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca koji su uzročnici i prenosioci zaraznih bolesti. Deratizacija se može provoditi mehaničkim i hemijskim mjerama./Vega-Mix Sanitacija misli na Vas/