Zanimljivosti:Stari grad Vidoški

Stari grad Vidoški jedan je od najvećih gradova ovog tipa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. U srednjem vijeku je predstavljao najbolje utvrđen odbrambeni objekat sačinjen od 13 kula.

Ime je dobio po rijeci Viđoštici(Bregavi). Prvi put se spominje 1444. godine kao grad u zemlji Hercega Stefana.

Na povratku iz Stoca ka Sarajevo ne može se proći, a da se ne posjeti jedna od najukrašenijih nekropola stećaka./Udruženje Mapa kulture/